Bodrumda Azilname Çevirisi

Firma : , Hizmet Kodu :

 Bodrumda genellikle egetercuman.com olarak tüm dillerden Türkçe’ye veya Türkçe’den tüm dillere tercüme ettiğimiz Azilnamenin bir örneği aşağıda gösterilmektedir;

 

AZİLNAME

AZLEDEN :
MUHATAP :

KONU        : Vekaletten azil

 

………….Noterliğinden ……….tasdikli …………tarih ve …………….yevmiye numaralı vekaletname ile sizi vekil tayin etmiştim. Şimdi ise görülen lüzum üzerine sizi bu günden itibaren vekaletten ve tüm yetkilerden azlettim. Bundan sonra bu vekaletnameye dayanarak adıma herhangi bir işlem yapmaya yetkili bulunmadığınızı, yetkinize dayanarak başkasını da benim adıma vekil tayin etmiş iseniz onları da vekillikten azletmenizin doğal göreviniz olduğunu, aksi takdirde doğacak tüm sorumluluğun tarafınıza ait olacağını bildiririm.

           Sayın noter bu azilnamenin bir nüshasının muhataba PTT ile tebliğini birnüshasının dairenizde saklanmasını, diğer nüshasının da tarafıma verilmesini talep ederim.

 

AZLEDEN     :   T.C. No:

 

            Bu işlem altındaki imzanın gösterdiği, verilmiş tarih, kayıt, seri ve numaralı fotoğraflı göre ……….ili …………ilçesi ………cilt, ………aile ………sıra, …….. sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı , ana adı , doğum tarihi, doğum yeri olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu söyleyen, T.C. kimlik numaralı , adlı kişiye ait olduğunu ve dairede huzurumda imzalandığını, bir nüshasının kendisine verildiğini 1 adedinin muhataba tebliğ için işleme alındığını, birinin de dairede saklandığını onaylarım. …………… yılı ……… ayının onikinci günü 12.00.0000