Bodrumda Yazılı Tercüme

Firma : , Hizmet Kodu :

 Bodrumda Hizmet Verdiğimiz Yazılı Tercüme Çeviri Konularımız :

 

 • Güllükte Özel Ticari Çeviriler, Reklam, Pazarlama, Ürün kılavuzları, Yayıcılık vb.
 • Bodrumda Standart Tercümeler
 • Güllükte Genel Yazışma Çeviriler
 • Bodrumda Hukuki Tercümeler, Taslak ve revize edilmiş Mukaveler, Sözleşmeler, Şirket, toplantı veya Yönetim Kurulu Kararları vb.
 • Boğaziçinde Akademik ve Bilimsel Çeviriler, Araştırmalar, Tezler, Ödevler vb.
 • Bodrumda Teknik Tercümeler, Kullanım Kılavuzları, Servis Kılavuzları, Teknik Tanıtım Çevirileri vb.
 • Güvercinlikte tüm kanun, tüzük yönetmelik ve genel belgeler ile bunlara eşdeğer diğer belgeler (AT mevzuatı dahil), çok taraflı ve tek taraflı uluslararası anlaşma ve protokoller, Konusu ne olursa olsun her türlü resmi ve özel sözleşmeler, şirket kuruluş mukaveleleri, imza sirküleri, vekaletnameler, yönetim kurulu karar ve tutanakları, ihale sürecinde hazırlanan iyi niyet mektubu, şartname gibi belgeler.
 • Bodrumda yargı sürecinin başında, ortasında ve sonunda düzenlenen evraklar : dava dilekçeleri, bilirkişi raporları, delil teşkil edecek evrak ve malzemeler, tutanaklar, mahkeme kararları çevirisi.
 • Güvercinlikte ilgili resmi veya özel kurumlardan alınan garanti belgeleri, müsaadeler, lisanslar vesaire ile bunlara ilişkin yapılan başvurular tercümesi,
 • Bodrumda tüm uluslararası ticari yazışmalar, faturalar ve fatura yerine geçen diğer belgeler çevirisi.
 • Torbada ihracat ve ithalat işlemleri sırasında meydana gelen ters yönlü para ve mal değiş tokuşu (ödeme ve sevkiyat) sırasında düzenlenen her türlü belge: sözleşme, kefalet, garanti, proforma fatura, fatura konşimento, irsaliye, çek listesi, garanti belgesi, mensei şahadetnamesi gibi tamamlayıcı belgeler tercümesi.
 • Bodrumda Akreditif sürecinde banka(lar) ve firma(lar) tarafından karşılıklı olarak üretilen her türlü resmi ve gayri resmi evraklar çevirisi.
 • Yalıçiftlikte İktisadi ve mali konularda, daha özel olarak da bankacılık ve sigortacılık alanlarında yazılmış her türlü yazılar tercümesi.
 • Bodrumda tıp, eczacılık ve kimya olan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, sertifika, patent, anlaşma, prospektüs reçete ve diğer kağıtlar çevirisi.
 • Kızılağaçta tüm makine, motor, elektrik, elektronik, inşaat, otomotiv v.b. teknik tercümeler.
 • Bodrumda Tarih, sosyoloji, felsefe ve sanata ilişkin yazılar çevirisi.
 • Göltürkbükünde nakliye ve gümrük ile ilgili tüm evraklar, kullanım kılavuzları, pazarlama evrakları tercümesi.
 • Bodrumda ders notları, tezler edebi yazılar, kitap çevirileri.
 • Göltürkbükünde medikal makaleler ve tıbbi rapolar çevirisi.
 • Bodrumda teknik dokümanlar, pazarlama broşür ve materyalleri, kullanıcı kılavuzları tercümesi.
 • Gündoğanda web arayüzleri ve yazılım yereleştirmesi,
 • Bodrumda akademik makaleler ve edebi metinler çevirisi.
 • Gündoğanda Ticari Çevirisi, Bodrumda Şirket Ana Sözleşmeleri Çevirisi, Gümüşlükte Kredi Sözleşmeleri Çevirisi, Bodrumda Uluslararası Sözleşmeler, Gümüşlükte Temsilcilik ve Distribütörlük Sözleşmeleri Çevirisi, Bodrumda Patent Sözleşmeleri Tercümesi, Bitezde Teminat Mektupları Tercümesi.
 • Bodrumda İdari Şartnameler Tercümesi, Bitezde Ticaret Sicil Gazeteleri Çevirisi, Bodrumda Bilançolar Çevirisi, Konacıkta Proje Dosyaları Tercümesi, Konacık’ta Fizibilite Raporları Çevirisi, Bodrumda Finansal Belgeler Tercümesi, Yalıkavakta Mali Müşavirlik Raporları Çevirisi, Bodrumda Hakediş Raporları Tercümesi, Yalıkavakta Gümrük Belgeleri Çevirisi, Bodrumda Bankacılık Dokümanları Tercümesi, Güllükte Toplantı Tutanakları Tercümesi, Bodrumda  Raporlar Çevirisi.
 • Güllük’te Teknik ve Tıbbi Tercümesi, Bodrumda Kullanım Kılavuzları Çevirisi, Güvercinlik’te Kataloglar Tercümesi, Bodrumda Teknik Şartnameler Tercümesi, Güvercinlikte Cihaz Bilgi Dokümanları Çevirisi, Bodrumda Teknik Broşürler Tercümesi, Laboratuar ve Test Sonuçları Tercümesi, Torbada Lisans Sözleşmeleri çevirisi, Bodrumda ISO 9000 ve Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları çevirisi
 • Yalıçiftlikte Araştırma Raporları Tercümesi, Bodrumda Web Sayfası Çevirisi, Doktor Raporları Tercümesi, Kızılağaç’ta İlaç Katalogları Çevirisi, Bodrumda Tahlil Sonuçları Çevirisi, Göltürkbükünde Prospektüsler Hukuki Tercümesi,  Bodrumda Mahkeme Kararları Çevirisi, Göltürkbükünde Hukuki Yazışmalar Tercümesi, Bodrumda Kanun ve Yönetmelikler Çevirisi, Gündoğanda Mevzuatlar Tercümesi, Bodrumda Sözleşmeler Çevirisi, Gündoğanda Patent Başvuruları Tercümesi, Bodrumda Vekaletnameler, Yalıkavakta İmza Sirküleri Çevirisi, Bodrumda Tebliğler Tercümesi, Yalıkavakta Beyannameler Tercümesi, Gümüşlükte Muvafakatnameler Çevirisi
 • Bodrumda Akademik ve Bilimsel Tercümesi,  Gümüşlükte Doktora, Master ve Uzmanlık Tezleri Çevirisi, Bodrumda Araştırma Notları Tercümesi, Turgutreiste  Bilgi Kaynakları Tercümesi, Bodrumda Bilimsel Çalışmalar Çevirisi.
 • Turgutreiste Nüfus Belgeleri Tercümesi, Bodrumda Diplomalar Çevirisi, Ortakentte Transkriptler Tercümesi, Bodrumda Öğrenci Belgeleri Çevirisi, Ortakentte Evlenme, Boşanma ve Ölüm Belgeleri Tercümesi, Bodrumda Faturalar ve Proforma Faturalar Tercümesi, Bitezde Emeklilik Belgeleri Çevirisi, Bodrumda  Özgeçmişler Tercümesi ve Konacıkta Edebi Çeviriler…..